Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Jednolity Plik Kontrolny - kompleksowe rozwiązanie

YUMA JPK - ikona

Oferujemy także kompleksowe rozwiązanie o nazwie YUMA JPK, posiadające następujące funkcjonalności:

  • generowanie e-sprawozdań finansowych
  • generowanie plików JPK na podstawie danych zawartych w systemach starszej generacji,
  • Program umożliwia tworzenie jednolitych plików kontrolnych na podstawie wytworzonych przez inne systemy plików typu DBF o ustalonej strukturze.

  • scalanie (konsolidacja) plików JPK Ewidencja VAT, co ma szczególne znaczenie dla jednostek samorządowych,
  • sprawdzanie zgodności wybranego pliku JPK ze schematem wymaganym przez MF,
  • podgląd pliku XML w postaci arkusza kalkulacyjnego (dla JPK) lub pliku PDF (dla sprawozdań finansowych),
  • generowanie deklaracji VAT-7 na podstawie pliku JPK Ewidencja VAT.
  • Program może wyeksportować dane z wybranego pliku JPK Ewidencja VAT do pliku tekstowego zawierającego dane dla deklaracji VAT-7. Można go następnie zaimportować do programu ePodatnik, służącego do wysyłania deklaracji.