Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Zmiany w nowych wersjach - YUMA FeliKS

SaldeoSMART - automatyczne odczytywanie faktur

Więcej...

SaldeoSMART odczytuje faktury z plików PDF oraz za pomocą skanera z papierowych dokumentów. Jeśli faktur jest więcej, a skaner wyposażony jest w automatyczny podajnik, można zeskanować paczkę dokumentów do jednego pliku.

SaldeoSMART podzieli plik na pojedyczne faktury i odczyta z nich dane: kontrahenta, numer dokumentu, daty (wystawienia, zakończenia dostawy/wykonania usługi, termin płatności), pozycje towarowe oraz kwoty (netto, brutto i VAT w rozbiciu na stawki).

Następnie dokumentom przypisywane są odpowiednie kategorie, zgodnie z zasadą ich księgowania w YUMA FeliKS. Kategorię można nadać ręcznie, ale system SaldeoSMART potrafi również automatycznie przypisać kategorię do powtarzalnych typów dokumentów.

W programie YUMA FeliKS odpowiednio konfiguruje się poszczególne kategorie dokumentów. YUMA FeliKS pobiera plik importu wygenerowany przez SaldeoSMART i automatycznie zapisuje rozpoznane dokumenty jako dokumenty robocze, zgodnie ze schematem księgowania przypisanym do kategorii.

Biała lista podatników VAT

Więcej...

System YUMA FeliKS pobiera dane z wykazu udostępnianego przez KAS i sprawdza, czy numer rachunku bankowego jest przypisany do kontrahenta o określonym numerze NIP. Sprawdzenie to jest dostępne w oknie danych adresowych kontrahenta, przy tworzeniu i zatwierdzaniu przelewu, a także przy eksportowaniu przelewów do pliku o formacie wymaganym przez system bankowy (np. ELIXIR). Istnieje również możliwość sprawdzenia wszystkich kontrahentów zapisanych w bazie YUMA FeliKS.

Każdorazowo sprawdzenie kontrahenta zapisywane jest w bazie, aby można było w łatwy sposób udowodnić zweryfikowanie konta w danym dniu.

Split payment

Więcej...

W systemie YUMA FeliKS mechanizm płatności podzielonej może być zadeklarowany od razu przy pozycji dokumentu księgowego. W takim przypadku przy tworzeniu przelewu na podstawie rozrachunków nierozliczonych kontrahenta system automatycznie rozpozna podzieloną płatność i oznaczy odpowiednio przelew.

Również przy tworzeniu faktury sprzedaży istnieje możliwość zaznaczenia poszczególnych pozycji jako objętych mechanizmem podzielonej płatności. Na wydruku faktury pojawi się wówczas stosowna adnotacja.

Połączenie z PKO BP poprzez platformę Integra

Więcej...

System YUMA FeliKS jest w pełni zintegrowany z systemem bankowości elektronicznej iPKO Biznes poprzez platformę Integra, przy wykorzystaniu nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi programistycznych. Dzięki temu:

  • automatycznie łączy się z systemem bankowym, bez konieczności uciążliwego logowania na stronę banku i wpisywania haseł,
  • automatycznie wysyła do banku zatwierdzone przelewy, zgodnie z harmonogramem, oraz odbiera z systemów bankowych informację o statusie przetwarzania przelewu,
  • automatycznie pobiera z banku wyciąg z konta z bieżącego dnia.

Nowe opcje w module Bank

Więcej...

Okno pozycji wyciągu jest jednym z najważniejszych w module bankowym. Służy ono przede wszystkim do kojarzenia pozycji wyciągu z rozrachunkami kontrahentów, a także do zweryfikowania prawidłowości automatycznego kojarzenia pozycji. Dlatego wprowadziliśmy w nim udogodnienia, które dają większą przejrzystość, przyspieszają i ułatwiają pracę.

  • A. W oknie pozycji wyciągu pojawiły się ważne informacje dotyczące całego wyciągu: daty i kwoty sald początkowego i końcowego.
  • B. Możliwe jest oznaczenie pozycji jako rozliczonej w przypadku, gdy pozycja wyciągu jest już zaksięgowana w systemie (np. w sytuacji, gdy związana jest ona z wychodzącym przelewem).
  • C. Informacje i powiązania pozycji wyciągu są wyświetlane w zakładkach, co zwiększa ilość miejsca na informacje i pozwala wybrać preferowany widok po wybraniu pozycji.
  • D. Istnieje możliwość zaznaczenia większej ilości pozycji klawiszem Insert. Wówczas na dole pojawia się informacja o ilości i sumie kwot zaznaczonych pozycji.
  • E. Środkowy pasek między oknami można „złapać” myszką i przesunąć w prawo lub w lewo. Dzięki temu można dostosować szerokości obu części okna do własnych preferencji. Ustawienia te są zapamiętywane dla użytkownika.

Generowanie plików JPK

Więcej...
System YUMA FeliKS umożliwia generowanie plików JPK z czterech obszarów - JPK Ewidencja VAT, JPK Księga rachunkowa, JPK Faktury VAT oraz JPK Wyciągi bankowe. Każdy plik kontrolny jest tworzony na podstawie danych zgromadzonych w systemie YUMA FeliKS, a następnie sprawdzany pod kątem jego zgodności z wymaganiami Ministerstwa Finansów.

Scalanie plików JPK

Więcej...

System pozwala na łączenie kilku plików JPK_VAT w jeden. Jest to funkcjonalność przeznaczona głównie dla jednostek budżetowych, które od 1 stycznia będą miały obowiązek tworzenia wspólnego pliku JPK_VAT z jednostkami podlegającymi. Przy scalaniu jest możliwość podejrzenia zawartości zarówno pojedynczego pliku, jak i pliku wynikowego.

Przeliczanie kwoty VAT za pomocą prewspółczynnika

Więcej...

Kwoty podatku VAT dla pozycji częściowo do odliczenia są przeliczane wcześniej zdefiniowanym prewspółczynnikiem w nowym raporcie Rejestr VAT zakupu (podatek do rozliczenia).

Filtrowanie i sortowanie kartoteki i rozrachunków

Więcej...

Okna kartoteki oraz rozrachunków konta już posiadają, tak jak większość okien w systemie FeliKS, opcję sortowania i filtrowania. Jest ona włączana przez konsultanta YUMA.